Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες μελέτες και οι διαδικασίες, που απαιτείται να εκπονηθούν στις διάφορες υπηρεσίες (πολεοδομία, δήμος, πυροσβεστική, υγειονομικό, διεύθυνση βιομηχανίας κ.λπ.), προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.