foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+302310 283120
melfos@melfos.gr

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες μελέτες και οι διαδικασίες, που απαιτείται να εκπονηθούν στις διάφορες υπηρεσίες (πολεοδομία, δήμος, πυροσβεστική, υγειονομικό, διεύθυνση βιομηχανίας κ.λπ.), προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.